Vés al contingut

Avís legal

A continuació, us presentem l'Avís Legal de la pàgina web d'Aitoproduccions. L'Avís Legal té com a finalitat informar-vos sobre els termes i condicions d'ús d'aquest lloc web. Si continueu navegant i utilitzant aquesta pàgina, esteu acceptant complir amb aquest Avís Legal i amb les condicions d'ús aquí establertes.

Propietat del lloc web:

Aquest lloc web és propietat de Rafael Diaz Ibáñez (Aitoproduccions), amb el NIF 78081766D. Tota la informació, contingut, disseny i imatges d'aquest lloc web són propietat exclusiva de Rafael Diaz Ibáñez (Aitoproduccions) i estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial aplicables.

Ús del lloc web:

L'ús d'aquest lloc web està subjecte a les següents condicions:

  • L'ús d'aquest lloc web és exclusivament per a fins informatius i personals. No es permet l'ús comercial ni la reproducció, distribució o modificació del contingut sense el consentiment previ de Rafael Diaz Ibáñez (Aitoproduccions).
  • No es permet l'ús d'aquest lloc web de manera que pugui causar danys, interrupcions o alteracions en el seu funcionament o afectar la seva seguretat o disponibilitat.
  • Rafael Diaz Ibáñez (Aitoproduccions) no es fa responsable de cap dany o pèrdua derivada de l'ús d'aquest lloc web o de la seva indisponibilitat temporal o permanent.

Enllaços a tercers:

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web o recursos de tercers. Rafael Diaz Ibáñez (Aitoproduccions) no té control ni assumeix cap responsabilitat sobre aquests llocs web o recursos. L'accés i l'ús d'aquests enllaços són responsabilitat de l'usuari.

Protecció de dades personals:

La recopilació i el tractament de les dades personals que es realitzi a través d'aquest lloc web estan subjectes a la nostra Política de Privacitat, que podeu consultar a la secció corresponent.

Llei aplicable i jurisdicció:

Aquest Avís Legal està sotmès a la legislació espanyola. En cas de controvèrsia o litigi, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals competents de Lleida.

Contacte:

Si teniu alguna pregunta o consulta sobre aquest Avís Legal, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres utilitzant la següent informació de contacte:

Rafael Diaz Ibáñez (Aitoproduccions)
C/ Major 30
25182 AITONA (Lleida)
Telèfon: 652 96 28 31
Email: info@aitoproduccions.com

Gràcies per llegir i acceptar aquest Avís Legal. Us encoratgem a revisar aquesta pàgina periòdicament per a conèixer possibles actualitzacions o canvis en les condicions d'ús.